Návod na montáž turbodmychadla

Návod k montáži

Je nutno překontrolovat připojovací příruby, kvalitu upevňovacích šroubů. V případě poškození vyměnit. Provést kontrolu vzduchového filtru. Při nízkém kilometrovém proběhu možno použít zpět. V případě znečištění nebo jakéhokoliv poškození provést výměnu. Překontrolovat poškozenost těsnění na přirubách mazacího oleje, správné usazení.

Dochází k zatékání tmelů do mazací soustavy nebo k přiškrcení odvodu oleje. Je nutno provést výměnu mazacího oleje v motoru a výměnu olejového filtru. Před instalací turbodmychadla na motor je nutno zkontrolovat, zda jsou všechna potrubí čistá, nejsou v nich jakákoli tělesa. Před usazením turbodmychadla na motor je nutno ložiskovou skříň zaolejovat dostatečným množstvím čistého oleje. Po namontování turbodmychadla a prvním nastartování motoru je nutno provést kontrolu těsnosti všech spojů sací, výtlačné a mazací soustavy.

V žádném případě nepoužívat těsnící tmely!

Prodej repasů turbodmychadel a středů na ČeskéRepasTurba.cz
vstoupitProdej nových turbodmychadel a středů na NováTurba.cz
vstoupit